Info & inschrijving

Ieder kind/jongere is welkom vanaf  het geboortejaar dat ze 8 jaar worden. De lessen gaan door op zondagochtend van 10u30 – 12u00 (bekijk zeker de kalender voor uitzonderingen en vakantieperiodes). 

Jongeren en studenten zijn meer dan welkom om deel te nemen aan onze jeugdlessen. Jongeren vanaf 14 jaar mogen deelnemen aan de lessen van de volwassenen. Iedere jongere of student betaalt het jeugdtarief van € 100/ jaar. 

LOCATIE:

Sport Vlaanderen Brugge
Nijverheidsstraat 112
8000 Brugge
VECHTSPORTZAAL

Elk kind kan steeds beginnen met 2 gratis proeflessen. Om je kind in te schrijven kan je voor of na de les terecht bij Frederik & Filiep.

Het lidgeld + verzekering kost €100/jaar. Een lidmaatschap bestaat uit:

  1. Lidmaatschap Aikido Brugge
  2.  Verzekering bijFROS
  3. Lidmaatschap Vlaamse Aikido Vereniging (onze koepelfederatie die zorgt voor nationale en internationale jeugdstages met hoog gegradueerde leraren)

Het bedrag mag cash betaald worden of via overschrijving

Naam: De Brugse Aikido en Ju Jitsu Vereniging
Rekeningnummer: BE08 2800 2081 3813
Vermelding: Lidgeld jeugd: Naam + Voornaam van het kind/jongere

Graag volgende zaken voor de inschrijving samen in orde brengen en bezorgen aan Frederik of Filiep:

1. Het lidgeld cash of met een bewijs van overschrijving afgeven
2. Het Verzekeringsdocument VAV*  laten invullen door uw huisarts
3. Het document ‘Toestemming ouders beeldmateriaal’* ondertekenen
* Deze documenten zijn steeds verkrijgbaar bij de lesgevers.

Iedere jongere vanaf de leeftijd van 14 jaar kan meetrainen met de volwassenen.

We hechten veel belang aan persoonlijke hygiëne (propere kledij, nagels geknipt, haar in een staart). We zorgen ervoor dat de dojo voor iedere les gereinigd wordt. Kinderen en jongeren mogen ons daar steeds bij helpen. Daarnaast willen we jullie vragen om de etiquette regels te respecteren. Groet bij het binnenkomen en verlaten van de zaal. Kom op tijd voor iedere les, ben je toch te laat, wacht in seiza (= op de knieën) op de mat aan de ingang van de dojo tot wanneer de lesgever je met een groet de toelating geeft om aan te sluiten bij de les. Het is absoluut verboden om met schoenen de dojo te betreden. De vele andere etiquette regels leren we mondjesmaat aan de kinderen en jongeren.

Belangrijk om weten:

 * Je kan op ieder moment van het jaar inschrijven
 * Je kan een deel van het lidgeld terugbetaald krijgen via uw mutualiteit (open de link)
CM
OZ
Partena
VNZ
Bond Moyson

* Als ouder ben je meer dan welkom om samen met je kind mee te trainen. Je kan er ook voor kiezen om met de volwassenen mee te trainen.

* Alle ingeschreven jeugdleden vanaf 12 jaar mogen deelnemen aan de stages die georganiseerd worden door onze club of onze koepelfederatie de Vlaamse Aikido Vereniging. Meer info hierover zal u steeds via mailing krijgen of is terug te vinden op de website.

 * Tijdens de zomervakantie wordt er door de jeugd en volwassenen enkel getraind op donderdagavond van 19u30 – 21u30. Wie wil kan hierbij aansluiten onder begeleiding van een volwassene of in overleg met de lesgevers van de jeugdwerking.