2022 掃除 Souji suru: schoonmaken, reinigen, zuiveren

Souji suru is een Japans werkwoord dat verwijst naar het ′′ schoonmaken, reinigen, zuiveren ′′ van de tatami en het is belangrijk dat alle leden van de dojo hieraan deelnemen.

In de dojo zoeken we de zuivering en verfijning van onze geest en dit kan alleen worden bereikt op een plek die in lijn is met deze zoektocht.

We associëren de dojo vaak met een sportschool waar men betaalt om de oefenruimte te laten reinigen. In de dojo is dit anders, omdat het reinigen behoort tot de leraren en leerlingen van de dojo, ongeacht de graad die we hebben. Dit hoort bij onze dagelijkse praktijk.

De dojo is enerzijds de ruimte waar we verschillende krijgskunsten oefenen. Maar het is ook een plek waar we op blote voeten binnenkomen, ontdaan van alles wat ons identificeert met de buitenwereld. Door de tatami schoon te maken tonen we respect voor de dojo en de vrienden die op het punt staan om de volgende les te betreden.

Het is een manier om te zeggen: ′′ Ik was hier, ik heb geprobeerd, ik heb mijn best gedaan en nu laat ik een frisse, schone, pure ruimte achter.” Een blanco pagina om de volgende keer opnieuw te beginnen.

Meedoen aan de groepsreiniging van de tatami is het zoeken naar nederigheid om waardering te tonen voor de ruimte die ons beschermt en ons dag in dag uit laat groeien.

Elke dag zijn we toegewijd om in de dojo onszelf te verfijnen. Het reinigen van de dojo is daar een onderdeel van.


Aikido Aikikai Argentina
Ramon Dario Silva

Matsumoto, een Japanse Boeddhistische monnik zet op een begrijpelijke manier uiteen wat schoonmaken eigenlijk betekent volgens de Zen-filosofie. Zo beschrijft hij het als een manier om met de natuur te communiceren, en verbindt hij het zorgvuldig bijhouden van je leefomgeving en lichaam met het zorgen voor je ziel en de levende wezens om je heen. Een belangrijk punt is dat schoonmaken volgens Matsumoto absoluut niet gezien moet worden als een last, maar als een essentieel ritueel in een bewuste leefstijl. Hij zegt hier het volgende over: 

‘Cleaning is carried out not because there is dirt, but because it’s an ascetic practice to cultivate the mind.’

Huidige regels voor de sport

Update 24 december 2021  – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 26 december op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 22 december 2021, gevat in het koninklijk besluit van 23 december 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Situatie vanaf 26 december

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers…
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen. Als organisatie kan je het CST toepassen op de twee meerderjarige begeleiders, op voorwaarde dat je dat duidelijk vooraf communiceert.

Indoor infrastructuur

 • De meeste indoor sportinfrastructuren (inclusief fitness) kunnen open blijven, behalve onderstaande (sport)infrastructuren. Zij moeten de deuren sluiten:
  • Subtropische en recreatiezones van zwembaden (enkel sport-, instructie- en kinderbaden en wellness/sauna kunnen nog open blijven);
  • Bowlingzalen, snooker-, darts- en biljartzaken (inclusief de ruimten voor deze activiteiten in een horecazaak);
  • Paintballzaken;
  • Recreatieve trampolineparken (behalve in functie van sporttrainingen van sportclubs).
 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

Kantines

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23u

Kleedkamers

 • Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • We adviseren met aandrang om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.
  • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
  • Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
  • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

Sportkampen

Tijdens de kersvakantie van 2021 kunnen enkel sportkampen zonder overnachting doorgaan. Het overlegcomité van 22 december 2021 heeft internaatskampen verboden. De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen uit het KB van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 23 december 2021, wel opvolgen. Deze maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in het basisprotocol Sport en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd worden.

Als extra houvast om de kampen veilig te organiseren, bieden we de organisatoren van sportkampen aanvullend op deze algemene maatregelen een document met nog enkele nuttige tips aan. Deze kunnen de organisatoren toepassen in functie van de eigen lokale context en noodzaak.

Tot nader order is het op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op deelnemers aan sportactiviteiten. Indien er wijzigingen komen in deze regelgeving houden we je hierover op de hoogte via deze pagina.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol plaatsen we ten laatste maandag online. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

Infographic corona en sport

Hoe ga ik om met sporten bij vaccinatie, quarantaine of besmetting? De vzw Gezond Sporten en SKA, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, maakten samen een overzichtelijke infographic voor de sporter. Download de infographic en verspreid hem zoveel mogelijk in je gemeente, sportclub, fitnessruimtes, …  Download de infographic corona en sport

infographic_corona_sport.JPG

Compensatiemaatregelen voor sportorganisaties

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.

De Vlaamse regering maakt via een noodfonds 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen.

De Vlaamse regering maakt het mogelijk voor clubs met rechtspersoonlijkheid en die aangesloten zijn bij een erkende en gesubsidieerde sportfederatie om een noodsportlening tot € 1 miljoen aan te gaan aan een rente van 1%.

Onlangs besliste de Vlaamse Regering over een nieuw steunpakket van €10 miljoen voor de Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types van sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen verderzetten:

 • Jeugdsportclubs (7,4 miljoen euro)
 • Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet (2,6 miljoen euro)

Lees alles over de compensatiemaatregelen voor sportorganisaties

Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door het coronavirus COVID-19

De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport.

Op 15 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In dit besluit worden tijdelijke aanpassingen van bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen vastgelegd. De tijdelijke regeling betreft o.a. de subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, de subsidies voor de gesubsidieerde sportfederaties en een uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten.

Raadpleeg hier het besluit

Nog vragen? Contacteer ons

Vragen over corona en sport

Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze bovenlokale aanspreekpunten:

 Antwerpen

 0497 17 54 01

 lieve.claes@sport.vlaanderen

 Limburg

 0474 92 74 82

 anja.rondelez@sport.vlaanderen

 Oost-Vlaanderen

 0476 65 65 10

 tanja.moens@sport.vlaanderen

 Vlaams-Brabant en Brussel

 0499 13 05 10

 dirk.heylen@sport.vlaanderen

 West-Vlaanderen

 /

 /

Nood aan een luisterend oor?

We begrijpen dat deze situatie zwaar weegt als je je sportieve uitlaatklep en je sportvrienden verliest. Heb je nood aan een luisterend oor? Ga op zoek in je omgeving en durf te vragen. Als dat geen optie is, kan je onderstaande alternatieven proberen:

 • Tele-Onthaal bereik je op het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be.
 • Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.
 • Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling op het telefoonnummer 1712 of via chat op www.1712.be