Frederik Madou

Shodan (1e) Dan Aikikai (2019)
Nidan (2e) Dan Aikikai (2023)


EHBO helper

Start 2 Coach – Sport Vlaanderen


Jeugdcoördinator bij de Vlaamse Aikido Vereniging (VAV)

info: jeugdwerking@aikido-vav.be


Belgian Aikikai Jeugdstage 01/10/2022
Belgian Aikikai stage Nijvel 2023,
Takanori Kuribayashi shihan, 7e dan Aikikai
Belgian Aikikai Jeugdstage 01/10/2022
Gastles Manon H. 4/12/22
Aikido Summercamp Spa 2023
Tsuruzo Miyamoto shihan, 8e dan Aikikai